Login

Ketua dan Wakil Ketua

KASIM, S.H., M.H. ( KETUA PTUN PONTIANAK )

 Nip   :   19591008 198103 1 001
 Nama   :   KASIM, SH., MH.
 Tempat / Tgl Lahir   :  
 Golongan   :   PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
 Jabatan   :   KETUA PTUN PONTIANAK


 

( WAKIL KETUA PTUN PONTIANAK )

 Nip   :    
 Nama   :  
 Tempat / Tgl Lahir   :  
 Golongan   :  
 Jabatan   :