Login

Ketua dan Wakil Ketua

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H. ( KETUA PTUN PONTIANAK )

 Nip   : 19620427 198703 1 006
 Nama   :  GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.
 Tempat / Tgl Lahir   : LAMPUNG/ 27 APRIL 1962
 Golongan   :  PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
 Jabatan   :   KETUA PTUN PONTIANAK


 

( WAKIL KETUA PTUN PONTIANAK )

 Nip   :    
 Nama   :  
 Tempat / Tgl Lahir   :  
 Golongan   :  
 Jabatan   :